12.06.2012

el-İnşirâh Sûresi

DİKKAT!!!

MUBÂREK EL- İNŞİRÂH SÛRESİ NOTLARINDA DÜZELTME YAPILDI!

Azîz ve muhterem kardeşlerim, mubârek el-İnşirâh sûresinin tefsîr ders notlarının 3. sayfasında mühim bir hatâ yapmış olduğumuzu farkettik ve onu hemen düzelttik! Hakkınızı helâl edin lûtfen!

Hata şudur: mubârek besmeleden sonra gelen bölümün 5. satırının hemen başında “asla üstesinden gelemeyeceğin” ifâdesi yer almaktadır. Bu ifâdenin doğrusu “mutlaka üstesinden gelebileceğin” şeklindedir! Bu tuhaf hatânın nasıl meydâna geldiğini henüz keşfedebilmiş değiliz.

Bu hatâyı 24 Receb 1433/14 Haziran 2012 Perşembe günü öğlen vakti itibâriyle giderdik elhamdulillâh!

Mubârek el-İnşirâh sûresini 24 Receb 1433/14 Haziran 2012 Perşembe günü öğlen vakti öncesine kadar indirmiş olan herkesin lûtfen yeniden indirmesini istirhâm ediyoruz!

Tekrar tekrar özür diliyor ve affınıza sığınıyoruz!

Son Düzenlenme 20.07.2012