24.05.2012

KUR'ÂN GÜNLÜĞÜ

 

MÜNİB ENGİN NOYAN

 

KUR'ÂN GÜNLÜĞÜ

 

   "Kur'ân Günlükleri" asla akademik değeri olan bir çalışma iddiasında değil, olamaz da -buna bencileyin fakîrin ne ilmi yeter,

ne görgüsü-bilgisi, ne de ferâseti. Bunu herkes bilir, bilmeyenler de bilvesîle öğrenmelidir. "Kur'ân Günlükleri",

Rabbine kulluk edebilme ateşiyle yanan, bunun için de O'nun İlâhî Kelâmında,

mübarek Kur'ân'da beşer diline döktüğü Murâd-ı İlâhîsine aşk ile cehd ederek anlamaya-kavramaya,

giderek içine sindirip hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmeye çalışan herkesi, tabiî ki önce Müslümanları,

sonra da aklı eren, gönlü coşan her türlü inanç sisteminin mü'minlerini,

Hakikat Bilgisinin bu eşsiz ve nihaî kaynağıyla kendi öz gayretiyle muhatap olmaya, kucaklaşmaya,

yani bir anlamda kendi "Kur'ân Günlüğü"nü tutmaya bir davettir aslında.

 

Kitaplarımızı bütün DNR’lerde, ve muhtelif kitapçılarda, Birun/Profil Yayınları Cağaloğlu’nda

ve aşağıdaki internet sitelerinde bulabilirsiniz!

www.kitapyurdu.com

www.idefix.com

www.hepsiburda.com

www.kitapturk.com

 

Son Düzenlenme 24.05.2012